Stiba Kontrollansvarig

Stiba är certifierade kontrollansvariga och har även skyddsrumssakkunig personal.

Kontakta:

Joakim Österlund
033-23 33 95 / 0705-23 33 95
jo@stiba.se