Simonsland, Borås

Projekt
Kombinerat utbildnings- och företagskvarter

Stibas roll
Huvudkonstruktör
Besiktning
Inventering

Uppdragsgivare
Fastighetsbolaget Kanico

Stiba blev inkopplade i projektet Simonsland redan 2006 då vi medverkade i detaljplaneprocessen tillsammans med byggherren. Stadsdelen Simonsland hade i flera decennier dominerats av textilindustri, med stora fabriksbyggnader i betong. Nu skulle fastigheten renoveras för nya verksamheter.

Litenbild_i_text_simons

Innan renoveringen påbörjades genomförde vi en konstruktionsinventering för att se över byggnadens olika delar och de byggtekniska förutsättningarna. Vad kan den nu nedlagda fabriken användas till i framtiden? Hur ser stommen ut? Vilka byggnader kan bevaras och byggas om? Vilka måste rivas?

Projektet innebar nybyggnationer och stora förändringar i befintlig byggnad, där mycket av arbetet skedde ute på bygget tillsammans med platsledningen och hantverkarna. Löpande under projektet utvärderade vi ett flertal konstruktionslösningar i den gamla fabriken för att åstadkomma större fria ytor och samlingssalar. Projekteringsgruppen var oftast beslutsmässig, där många beslut fattades vid pågående möte och gjorde projekteringsprocessen enkel och effektiv.

En av många spännande konstruktioner var när vi rev en äldre påbyggnad på ett bjälklag, räknade om lasterna och förstärkte bjälklaget så det gick att bygga ett extra våningsplan på våningen.

Litenbild_i_text_simons2

Vi har även konstruerat utvändiga broar tillsammans med landskapsarkitekterna. Landskapsarkitekterna illustrerade våra tankar om konstruktionen löpande under möten med byggherren, vilket gjorde att byggherren enkelt kunde ta beslut om utförande direkt vid mötet.

– Projektet Simonsland var en befintlig byggnad där vi både renoverade och byggde nytt. Då går det inte att bara sitta på kontoret och rita, konstruktören måste ibland vara på plats ute på bygget när förutsättningarna förändras. Vid ett flertal tillfällen såg det inte riktigt ut som vi hade tänkt oss när vi hade rivit en vägg, men vi hade en tät kontakt med Stiba. Konstruktören kom ut till bygget och gav förslag på alternativ konstruktion. Jag har använt mig av Stiba många gånger och det fungerar alltid utmärkt. Vi har bra personkemi.

Kjell Berggren, Kanico

 

Simonsland1

 

Simonsland4

 

Simonsland3

 

Simonsland5

 

Simonsland6