Gina Tricot, Borås

Projekt
Gina Tricot huvudkontor

Stibas roll
Huvudkonstruktör
Huvudbesiktningsman

Uppdragsgivare
Fastighetsbolaget Brodal, Borås kommuns parkeringsbolag

Varje projekt är unikt, men vissa sticker ut mer än andra. År 2010 planerade modeföretaget Gina Tricot ett åtta våningar högt huvudkontor mitt i centrala Borås, med tillhörande parkeringsdäck på bottenplan. Stiba rekryterades vid uppstarten av projektet och tog ansvar för konstruktion samt byggbesiktning.

Byggprojektet var uppdelat i ett flertal entreprenader av varierande storlek, vilket innebar att vi dels projekterade åt byggherren men även åt entreprenörer och leverantörer. Utöver uppdraget som huvudkonstruktör ingick tillverkningsritningar till betonggrund med parkeringsdäck, glasfasadens stålstomme samt betongväggar för byggnadens samtliga våningar.

Litenbild_i_text_gina

Gina Tricots huvudkontor är en spektakulär byggnad med speciella utmaningar i konstruktionen. Den tredimensionella fastighetsbildningen påverkade till exempel stommens utformning, samt att glasfasadens indelning även styrde stommens indelning. En extra utmaning för projektet var årstiden. Just 2010 var vintern i Borås den kallaste på många år. Här krävdes kreativa lösningar för att kunna montera stommen i kraftig kyla, och därmed löpande stabilitetsberäkningar under byggets gång.

Ett roligt och utmanande projekt som blivit ett modernt landmärke i Borås.