Våra tjänster

Stibas tjänster används av många olika typer av uppdragsgivare. Vi har bred kunskap och spetskompetens inom samtliga delar av konstruktionen för en byggnad, ofta med en övergripande roll som huvudkonstruktör i projekten.

Byggnadskonstruktion

Stiba utför uppdrag åt byggherrar, entreprenörer och materialleverantörer. Som kund får du användbara och väl genomarbetade handlingar som ska säkerställa kvalitet och säkerhet av byggnationen, samt vara ett kreativt stöd i byggprocessen.

Läs mer »

Besiktning

Idag ställs höga krav på besiktning och kontroll. Vi besiktigar och kontrollerar gärna löpande under projektets gång för att göra processen så smidig som möjligt. Både enstaka detaljer som hela projekt.

Kontakt »

Kontrollansvar

Stibas kontrollansvariga kombinerar sin kompetens inom kontrollansvar med erfarenhet inom konstruktion. Kombinationen gör det ofta enklare för dig som kund, eftersom kontrollansvarig också är tekniskt insatt i vad som sker i projektet.

Kontakt »

Byggledning

Vi tar gärna rollen som byggledare för ditt projekt. Våra byggledare har lång erfarenhet från byggbranschen och processen som helhet, med gedigen kunskap om material och praktiska lösningar.

Kontakt »

Projektledning

Behöver du hjälp att driva ditt byggprojekt kan du även anlita Stiba som projektledare. Våra projektledare har gedigen och praktisk erfarenhet av byggbranschen, och fungerar som en stöttande partner genom hela processen.

Kontakt »

Utbildning

Stiba har ett nära samarbete med byggingenjörsutbildningarna på Högskolan i Borås. Vi är också delaktiga inom branschens kompetensutbildningar på betongsidan, via utbildningsgivare som till exempel Sveriges Byggindustrier (Entreprenörskolan) samt Teknologisk Institut.

Kontakt »