Rubato

Skulptur i Malmö av Eva Hild.
Dimensionering av förankring.