Hotell Lindholmen, SAS Radisson Blue

Prefabkonstruktör för Strängbetong.