McDonald´s

Konstruktör och kontrollansvarig för alla nybyggnader och ombyggnader.