Kvillebäcken

Flertal bostadsprojekt för Wallenstam.
Konstruktör.