Kv Nejlikan, Borås

Hökerumsbygg.
Konstruktör, sakkunniga statik samt kontrollansvarig.