Häktet i Göteborg

Prefabkonstruktör för Strängbetong.