Ankarparken

Västra hamnen, Malmö.
Konstruktör, sakkunnig statik samt kontrollansvarig.